اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

AT-TALAK (SKYRYBOS)

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo.

  1. O Pranaše! Kada jūs, (o, musulmonai) skiriatės su žmonomis, skirkitės tam paskirtu laiku, sekite tiksliai tam skirtą laiką ir bijokitės savo Viešpaties. Neišvykite jų (išsiskyrusių žmonų) iš savo namų, ir lai jos pačios neišeina, išskyrus tuos atvejus, kai jos atvirai/akivaizdžiai paleistuvauja.Tokie yra Allah nustatymai. Kas ignoruoja Allah nustatymus, tas iš tiesų kenkia  savo sielai. Juk negali žinoti, galbūt Allah duos tau naują situaciją.

   2. Kai jos išlauks joms paskirtą laiką, arba teisėtai pasilikite jas pas save, arba teisėtai leiskite joms eiti. Tam pasikvieskite du liudytojus, sąžiningus vyrus iš jūsų (t.y.musulmonų) tarpo, kad patvirtintų liudijimą priešais Allah.Tokie yra nustatymai tiems, kurie tiki į Allah ir Teismo Dieną. Ir tiems, kas bijosi Allah, Jis duoda išeitį (iš padėties),

   3. bei aprūpina viskuo iš ten, iš kur jis net nelaukė. Ir tam, kas pasitiki Allah, apsieina Juo (kaip Globėju). Ištiesų Allah savo priesaiką vykdo iki galo ir viskam Allah paskyrė nustatė tam tikrą matą.

   4. Toms iš jūsų žmonų, kurioms sustojo menstruacinis ciklas, jeigu jums kyla abejonių, joms skirtas laukti laikas (iki sudarant naują santuoką) yra trys mėnesiai, kaip ir toms, kurios dar nesulaukė (amžiaus) menstruacinio ciklo. O toms žmonoms kurios pastojo, nustatytas laikas iki tol, kol jos pagimdys. Tam, kas bijosi Allah, Jis palengvins jų kelią.

   5. Visa (tai) - Allah įsakymai, kuriuos Jis pasiuntė jums. Tiems, kas bijosi Allah, Jis pašalins jų gyvenio negandas ir suteiks atlygį.

   6. Leiskite joms gyventi (`Iddat – laukimo laikotarpiu) taip, kaip ir jūs patys gyvenate tiek, kiek tai leidžia jūsų pajamos. Neskriauskite jų ir nevaržykite jų, o jeigu jos laukiasi, tuomet išlaikykite jas tol, kol jos pagimdys. Jeigu jos maitina (krūtimi) jūsų vaikus, mokėkite joms ir kalbėkitės su jomis gražiuoju, tačiau jeigu negalite sutarti gražiuoju, tuomet leiskite kitai moteriai žindyti kūdikį (tėvo) pasirinkimu.

   7. Lai turintis pajamų moka (išsiskyrusiai žmonai) pagal savo pajamų sumą, o tas, kieno pajamos ribojamos, lai moka dalį to, ką jam suteikė Allah. Allah nereikalauja iš žmogaus daugiau, nei Jis jam suteikė. Ir po sunkumų  Allah suteikia palengvėjimą.

   8. Kiek tautų nepakluso Viešpaties ir Jo pranašų įsakymams, argi mes nepasiuntėme jiems griežtą atpirką, ir nenubaudėme jų žiauria bausme?

   9. Tuomet jie pajuto savo nedorų poelgių skonį, tačiau toks jų elgesys buvo jiems pražūtingas.

   10. Allah paruošė jiems žiaurią bausmę (po mirties). Tad bijokitės Allah, turintys protą ir kurie tikite. Juk Allah atsiuntė jums žinią

   11. Per Pranašą, kuris jums pateikė aiškius Allah ženklus, kad išvesti iš tamsos į šviesą tuos, kurie tikėjo ir darė gerus darbus. Tuos, kurie tiki ir daro tik gerą, jis įves į sodus su tekančiomis upėmis amžinam buvimui tenais. Allah iš tiesų davė jiems nuostabų likimą!

   12. Allah yra tas, kuris sukūrė septynis dangus ir tiek pat (sluoksnių) žemės. Tarpe jų yra Allah įsakymai, kad jūs žinotumėte, jog Allah viską valdo ir viską žino. Viskas yra Jo žinioje.

 
Atgal