اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

SURA AL-MULK (VIEŠPATAVIMAS, VALDŽIA)

 

Vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo

 

1. Palaimintas tas, kurio rankose yra Karalystė. Tai – Visagalis,

2. Sukūręs mirtį bei gyvybę, kad galėtų patikrinti, kuris iš jūsų yra geriausias savo darbuose. Jis - Galingas bei Atleidžiantis,

3. Sukūręs septynis dangus, vieną virš kito. Maloningiausiojo kūriniuose nėra jokio trūkumo (defekto). Pažvelk dar kartą, ar matai kokių trūkumų?

4. Pažvelk dar ir dar kartą. Tavo žvilgsnis pavargs ir išseks (nuo žiūrėjimo, tačiau nerasi Dievo kūrinijoje jokių trūkumų).

5. Iš tiesų, Mes papuošėme žemiausiąjį dangų lempomis (žvaigždėmis), kad jos būtų tarsi skydas, vejantis Šėtoną šalin, kuriam Mes paruošėme kančias liepsnose.

6. O tų, kurie netiki savo Viešpačiu, taipogi laukia kančios liepsnose. Iš tiesų, kokia baisi yra ta vieta.

7. Kuomet jie bus ten įmesti, išgirs nepaprastai garsų šniokštimą,

8. Verdantį pykčiu. Kiekvieną kartą, kuomet ten bus įmesta grupė žmonių, sargas paklaus: “Nejau jums nebuvo siųstas tas, kuris perspėja?”

9. Jie atsakys: “Iš tiesų, mums buvo siųstas tas, kuris mus perspėjo, tačiau mes juo netikėjom ir sakėm jam, jog Dievas nesiunčia mums jokios žinios, jog jis viską pats prasimano.”

10. Ir jie sakys: “Jeigu tik mes būtume klausę ir mąstę, dabar nedegtumėme liepsnose.”

11. Tuomet jie išpažins savo nuodėmes. Lai būna prakeikti šie liepsnų gyventojai.

12. Iš tiesų, tų, kas tiki Viešpačiu Jo nematydami, laukia nuodėmių atleidimas bei didis atlygis.

13. Ir ar jūs slepiate savo mintis, ar jas išsakote, iš tiesų, Jis žino viską, kas glūdi žmonių širdyse.

14. Argi Jis galėtų nežinoti (nepažinti) to, ką pats sukūrė? Juk Jis yra Įžvalgus ir Viską Žinantis.

15. Tai Jis sukūrė Žemę jūsų labui, tad vaikščiokite (gyvenkite joje) ir valgykite (iš jos), ir Jo valia būsite prikelti (iš numirusiųjų).

16. Nejaugi jūs Jo nebijote? Juk Jis, esantis danguje, gali prasmegdinti jus žemėje, kuri paskiau imtų tekėti? (Turima omenyje žemės drebėjimas, išsiveržusi lava).

17. Nejaugi jūs Jo nebijote? Juk Jis, esantis danguje, gali pasiūsti jums akmenis nešančią audrą. Tuomet jūs suprasite, koks svarbus buvo mano (siunčiamas) perspėjimas.

18. Iš tiesų, prieš jus buvusios tautos neigė (mano siunčiamus pranašus). Kokia baisi buvo (jiems siųsta) mano bausmė!

19. Argi jūs nematote virš jūsų skraidančių paukščių, mojančių sparnais. Niekas kitas juos laiko danguje kaip Gailestingiausiasis (Allah). Iš tiesų, Jis regi viską.

20. Kas gi kitas, nei Visagalis, gali būti pagalba jums? Tačiau netikintieji save apsigauna.

21. Kas gi kitas, nei Visagalis, gali suteikti jums visa, ko reikia? Tačiau ne, jie vis tik didžiuojasi savimi ir bėga (nuo tiesos).

22. Argi tas, kas eina nežiūrėdamas, elgiasi protingiau už tą, kuris žiūri ir eina Tiesiu Keliu?

23. Sakyk: tai Jis (mano Viešpats), kuris jus sukūrė ir davė jums klausą, regą bei širdis. Tačiau jūs vis tik esate nedėkingi.

24. Sakyk: tai Jis (mano Viešpats), kuris sukūrė jus iš žemės ir pas kurį jūs sugrįšite (po mirties).

25. Tuomet jie sakys: “Kada gi šis tavo pažadas (apie Paskutinio Teismo Dieną) išsipildys, jeigu jau tai, ką sakai, yra tiesa?”

26. Sakyk (o, Muhamedai): “Tikslų laiką žino Allah, o aš esu vien tik tas, kuris jus įspėja”.

27. Tačiau kai jie (netikintieji) tai (Paskutiniojo Teismo Dienos kančias) pamatys, jų veidai pasikeis (taps pilki nuo liūdesio) ir jiems bus pasakyta: “Štai pažadas, kurio jūs nusipelnėte”.

28. Sakyk (o, Muhamedai): “Sakykite man, jeigu Allah sunaikins mane ir tuos, kas su manimi, ar apdovanos mus savo malone, kas gi išgelbės netikinčiuosius nuo žiauriausios bausmės?”

29. Sakyk: “Jis yra Mielaširdingiausias, juo mes tikime ir juo pasitikim. Taigi, jūs sužinosite, kas yra tie, kurie akivaizdžiai klydo”.

30. Sakyk (o, Muhamedai): “Sakykite man, jeigu visas vanduo išdžiūtų, kas tuomet jums suteiktų tekantį (šaltinio) vandenį?”

 
Atgal