اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-Mutafiffin

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 

1. Vargas apgavikams(sukčiams).

2. Kurie sveriant(atmatuojant) pasiima sau su kaupu.

(Kurie reikalaujo su kaupu,tų kurie jiems atsveria)

3. O  patys sverdami (atmatuoja) kitiems,apgauna(apsuka) kitus.

4. Argi jie nepagalvoja,kad bus prikelti?

5. Didžiąją (baisiąją) Dieną.

6. Tą Dieną,kai visi žmonės sustos priešais Pasaulių Valdovą?

7. Nejaugi.Nuodėmingųjų knyga yra Sidžine!

8. O iš kur tau žinoti kas yra Sidžinas?

9. Tai pažymėta(sužymėta) knyga!

(Kurioje surašyti visi šėtono,netikinčiųjų ir nuodėmingųjų darbai.Arba uola po septiniomis žemėmis su visais užrašytais   nuodėmingųjų darbais )

10. Vargas tiems,kurie ameta tiesą.

11. Kurie prisikėlimo dieną skaito melu.

12. Melu skaito šią Dieną tik nusikaltėliai ir nuodėmingieji.

13. Kuomet jam yra skaitomi Mūsų ajatai.Jis sako:''Juk tai senovės tautų legendos''!

14. Nejaugi!Atvirksčiai,jų širdys apsuptos,tuo ką jie užsitarnavo.

15. Nejaugi!Tą dieną jie(uždanga) bus atsikirti nuo Viešpaties.(Nepamatys Jo)

16. O vėliau jie pateks i pragarą.

17. Po visko jiems bus pasakyta:''štai tai ką jūs (vadinote) skaitėte melu''!

18. Najaugi.Geradarių knyga bus ilijun'e.

19. Is kur tau žinot kas yra Ilijun'as.

20. Tai pažymėta(sunumeruota) knyga!

(Kurioje surashyti visi geradarių,tikinčiųjų darbai.(arba rojaus viršūnė,kurioje surašyti visi geri darbai)

21. Ją mato(arba įrodo kad ji yra) kurie arčiau Manęs.

22. Ištiesų teisingieji bus apsupti palaimos.

23. Ir ant aukštai iškletų krėslų atsivers jiems visos rojaus gėrybės.

24. Tu išvysi (atpažinsi) ant jų veidų palaimos spindesį.

25. Ir išlaikytu(užantspauduotu)) vynu malšins jų troškulį.

26. Jo kamiu bus muskusas( arba uzkimštas su  muskusu ir paskutinis gurkšnis bus muskuso skonio).Lai  nors dėl šito pasivaržo,besivaržąntieji (lenktyniauja lenktyniaujantieji).

27. Jis sumaišytas su Tasmyn'u-

28. šaltinio vandeniu kurį geria (esantys arčiau Allah).

29. Nuodėmingieji juokėsi iš tų kurie tikėjo.

30. Praeinantys greta pamerkdavo akį vieni kitiems,

31. Sugrįždami į šeimą,šaipydavosi iš jų.

32. Netgi priešais juos sakydvo:'' Ištiesų jie pasiklydo šiame pasaulyje''.

33. O juk nuodėmnigieji nebuvo pasiųsti būti jų sargais.

34. Tą Dieną tikintieji juoksis iš netinkinčiujų

35. Ir iškeltuose sostuose stebės jie visas rojaus gėrybes bei bais padėtį tų,kurioje atsidūrė nuodėmingieji.

36.  Argi netinkintieji negaus atpildo už tai,kaip jie elgėsi?

 
Atgal