اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-Džin

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 

1. O Muhammad,pasakyk man atvirai,kad džinų būrelis(grupė) klausėsi Korano ir yra pasakę,-O Ištiesų mes klausėmės nuostababaus(nuostabiausiojo) Korano,

2. Kuris veda tik  Tiesos keliu,Mes tikime juo,ir negarbinsime nieko kito,isskyrus mūsų Viešpatį!

3. Jo Didybė mums aukiau visko,ir   nepasiėmė(nesusigalvojo pasiimti) Jis sau nei žmonos,nei vaikų.

4. Kvailys(Iblis) tarp musu piktžoiavo(šmeižė)  Allah.

5. Mes juk tikėjomės,kad nei žmonės,nei džinai -nešmeiž vardo Allah.

6. Kai kurie vyrai iš žmonių tarpo  ieshkojo užtarimo tarp vyrų iš džinų tarpo,bet tie sukeldavo dar didesnę sumaištį bei painiavą

7. Jie galvojo tą patį ką ir jūs,kad Allah  nieko niekada  neprikels iš mirusiųjų.monių tarpo).

8. Mes verzėmės(stengėmės) pakilti i dangų,(o kai pakilome) pamatėme, kad jis  užpildytas visagaliais  sargybiniais bei didžiuliais žibintais.

9. Iš pradžių mes sėsdavomės tenais  nuošaly ,kad galėtume klausytis,bet kas klausosi dabar,tas atranda sau priklausantį žibintą(krentančią žvaigždę).

10. Mes nežinome(ar sutinka krentančias žvaigždes) tie kurie žemėje laukia savo bausmės ,o gal  Viešpats pagailejo jų ir nori išvesti į Tiesos kelią.

11. Tarp mūsų yra ir teisingieji ir paklydėliai;ir Mes sekėme skirtingais keliais.

12. Mes žinojome,kad negalime būti stipresni už Allah žemėje,ir neišsigelbėsime nuo Jo bėgdami.

13. Ir tada kai išgirdome mes apie kelią Tiesos (T.Y.Koraną),mes įtikėjome juo.O tam kas tiki savo Viešpačiu,nieko nereikia bijotis nei žalos nei priespaudos.

14. Tarp mūsų yra ir atsidavusiųjų Allahui ir atitolusių nuo Jo.Tie kas atsidavę  Allah stovi tiesiame kelyje,

15. O atitolusieji- tai pakuros pragaro ugniai.

16. Jaigu tik jie.(t.y.žmonės ir džinai)būtų pasilikę tiesiame kelyje,Mes juos būtume iki soties pagirdę vandeniu.

17. Kad išbandyti juos tuo pačiu.Jaigu tik kuris nors nusisuka nuo  savo Viešpaties supratimo,tą mes baudžiame griežčiausia bausme.

18. Garbinimo vieta-priklauso tik Allah,tad nesikreipkite užtarimo niekur išskyrus Allah.

19. Kai Allah vergas atsistojo (su malda) kreipdamais i Allah,tai jie (t.y.džinai) sustojo visi aplink ji ratu.

20. Sakyk,-O Muhammad!'' Aš melsdamasis kreipiuosi tik į savo Viešpatį,ir niekam kitam nesilenkiu išskyrus Jį.''

21. Sakyk:''Ištiesų ne mano galioje  yra jums pakenkti ar daryti gera''.

22. Sakyk:''Niekas neišgelbės manęs nuo (Allah bausmės) ir negausiu saugaus prieglobsčio,jai Jis to nepanorės,

23. Man belieka tik nešti (skleisti) tiesą nuo Allah tai ką Jis  jums pasiuntė.Kas nepaklusta Allah ir jo pranašui,tam yra paruošta (Gennos)  ugnis,kurioje jie pasiliks amžinai.

24. Tuomet kai pamatys jie,tai kas jiems buvo pažadėta,tuomet ir  sužinos kieno padėjėjų yra mažiau ir kurie silpnesni.

25. Sakyk(o Muhammad):''Ash nežinau kada ivyks tai kas pažadėta yra jums,o gal manasis Viešpats atidejo tai''.

26. Jis Matantis,tai kas slapčiausia,bet neatskleidžia savo paslapties.

27. Isskyrus tuos pranašus,kuriais jis yra patenkintas ir kuriems jis suteikia apsauga iš priekio ir užnugario,

28. Tam,kad būtų isitikinęs ar atnešė tiesą, kuria buvo patikejęs jiems Viešpats.Jis viską žinantis,kas jiems nutinka ,ir Jis  viską yra numatęs.

 
Atgal