اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura At-Tahrim

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 

1. O pranaše! Kodėl tu  draudi sau,tai ką leido tau Allah,norėdamas įtikti savo žmonoms? Juk Allah visą atleidžiantis,mielaširdingas.

2. Allah nustatė  jums kelią,kad išsilaisvintumėt nuo jūsų priesaikų. Allah jūsų Globėjas.Jis visa žinantis,Išmintingas.

3. Štai pranašas sužinojo paslaptį vienos iš savo žmonų. Tuomet kai ji papasakojo ją,Allah atvėrė visa tai jam, jis atvėrė tik vieną jos dalį kitą nutylėjo.Ji pasakė:''Kas tau pasakė apie tai''? Jis pasakė:''Man pranešė visa Žinantis,visa Matantis''.

4. Jeigu jūs abi atgailausit priešais Allah,bet  juk jau jūsų širdys   nukrypo i šalį. Jeigu jūs palaikysite viena kitą pieš jį,tai juk jį apsaugo Allah, o (Gabrielius) ir teisingi tikintys yra jo draugai,o taipogi ir angelai padeda jam.

5. Jeigu jis išsiskirs su jumis,tai jo Viešpats juk gali pakeisti jus kitomis, geresnėmis už jus žmonomis.Kurios bus musulmonės, tikinčios,paslaugios, atgailaujančios,garbinančios,pasninkaujančios ,kurios jau ir buvo ištekėję taip pat ir nekaltos.

6. O tie,kurie tikite!Saugokite save ir savo šeimas nuo Ugnies,kurios  pakuromis bus žmonės ir akmenys.Virš jų bus griežti (pikti|) ir stiprūs  angelai. Jie neatsitraukia nuo įsakymų Allah,ir pildo viską kas jiems liepta!

7. O tie, kurie netikite!Nebereikia pasiaiškinimų šiandieną.Jums bus atlyginta ,tik už tai kaip jūs elgiates.

8. O tie,kurie tikite!Atgailaukite nuoširdžiai  priešais Allah.Ir galbūt  jūsų Viešpats atleis jums,  blogus jūsų darbus  ir įves į rojaus sodus,kuriuose upės teka, ir tą dieną kuomet Allah nenužemins (neapjuoks) pranašo ir tų,kurie tikėjo kartu su juo. Jų šviesa švytės priešais juos ir iš dešinės.Ir jie pasakys:''O mūsų Viešpatie!  Juk tu Galingiausias iš visų!

9. O pranaše ! Kaukis su netikinčiaisiais ir būk griežtas veidmainiams!Jų užuovėja( namai) Pragaras bus!Kokia tai gėdinga vieta.

10. Netikintiesiems kaip pavyzdį Allah parodė pranašų  Nojaus ir Luto žmonas ! Abi jos buvo mūsų teisingųjų vergų žmonos. Jos pridavė savo vyrus,ir jie  neišgelėjo  jų nuo Allah.Joms buvo pasakyta;'' Įeikite į Ugnį kartu su tais,kurie eina tenais''!

11. O tikintiesiems kaip pavyzdi Allah parodė Faraono žmoną! Štai ji pasakė : ''Viešpatie!gelbėk mane nuo Faraono ir jo darbų ''Suteik man prieglobstį (rojuje) šalia Tavęs ir apsaugok mane nuo neteisingų žmonių.

12. O taip pat Mariam(Marija),Imrano dukra.Kuri išsaugojo savo nekaltybę.Mes įpūtėme į ją savo  Dvasia. Patijo ji Viešpaties žodžiu ir Šv.Raštu ir tapo ji viena iš paklusniųjų!

 
Atgal