اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura As-Saf

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 

1.Šlovina Allah tie kurie danguje,ir tie kurie ant žemės.Jis-Visagalis,Išmintingas.

2. O tie,kurie tikite,kodėl jus kalbate apie tai,ko patys nedarote.

3. Didžiulė Allah neapykanta tiems,kurie kalba apie tą,ko nedaro patys.

4.Ištiesų Allah patinka tie(mėgsta tuos),kurie kaunasi grupėmis(eilėmis) vardan Allah,tarytum tvirtas -statinys.

5. Štai pasakė Mozė savo tautai:''O tauta mano,kodėl jūs man suteikiate tiek kančių,nors ir žinote,kad aš jums siūstas nuo Allah''? Tuomet kai jie nusisuko(nuo tiesaus kelio),Allah užgniaužė jų širdis.Juk Allah neveda tiesos keliu neteisingųjų.

6. Ir Jėzus (Mariam) sūnus pasakė:''O izrailio sūnūs!Aš jums pasiųstas nuo Allah,kad patvirtinčiau tiesą to, kas buvo Toroje iki manęs ir pranešti gerą žinią apie pranašą kuris ateis po manęs,kurio vardas bus Ahmad(Muhammad)''. Tuomet kai jie pasirodė su aiškiausiais ženklais(įrodymais),jie pasake:''Juk tai aiškiausi burtai''.

7. Kas dar gali buti nesažiningesnis,nei tas kuris šmeižia vardą Allah,tuomet kai jį kviečia į Islamą.Allah neveda nesąžiningųjų tiesos keliu.

8. Savo burnomis jie nori užgęsinti šviesą Allah,bet Allah išsaugos savo šviesą,nors  netikintiesiems tai  ir nepakenčiama.

9. Jis-Tas kuris pasiuntė pranašą su teisingais patarimais(nurodymais) ir tikra(teisinga) religija,kad iškelti-išaukštinti (pagerbti) ją prieš kitas religijas, net jaigu netikintiesiems tai būtų nepakenčiama.

10. O tie,kurie tikite! Ar Nurodyti jums sutartį (susitarima)kuris išgelbės jus nuo kankinančios bausmės?

11. Tikėkite Allah ir jo pranašu ir kovokite vardan Allah savo turtais bei savo sielomis.Taip bus jums geriau,jeigu tik jūs žinotumėte.

12. Jis atleis jums jūsų nuodėmes ir įves į rojaus sodus,kuriuose teka upės ir į nuostabiausius namus edeno soduose.Tai didžiulė sekmė.

13. Bus jums ir tai kas jums patinka,Allah pagalba ir artima  pergale!Pranešk šią nuostabiq žinią tikintiesiems.

14. O tie,kurie tikite,būkite Allah pagalbininkais.Jėzus(sūnus Mariam) pasakė apaštalams:''Kas bus mano padėjėjais vardan Allah''? Apaštalai atsakė;''mes Allah pagalbininkai'' Dalis israelio sūnų įtikėjo,o likusi neįtikėjo. Mes padėjome tiems ,kurie įtikėjo kaunantis su savo priešais,ir jie tapo nugalėtojais.

 
Atgal