اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura As-Sadžda

 

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 

1. Alif.Liam.Mym.

2. Tai Šv.Raštas,ir nėra jokios abejonės,kad jis yra siųstas pasaulių Valdovo.

3. Jie sako:''Jis išgalvojo jį''?Ne,tai tiesa nuo tavo viešpaties,kad tu perspėtum žmones,pas kuriuos (iki tavęs)nebuvo pasirodęs perspėjantis pranas,-galbūt jie paseks paskui tave.

4. Allah, Tas kuris sukūrė dangų ir žemę ir visa kas tarp jų per šešias dienas,o poto atsisėdo (įsitaisė) į savo didijį sostą. Niekas negali būti jūsų globėjas nei užtarėjas,išskyrus Allah.Argi nesusimąstėte apie tai?

5. Jis valdo nurodymus(įsakymus)   nuo dangaus iki žemės,o poto (visi įsakymai)  sugrįžta per dieną atgal pas Jį,kuri tęsiasi tūkstantį metų (pagal žmogaus skaičiavimą).

6. Jis-Tas,kuris žino slapčiausia ir kas atviriausia,Visagalis,Gailestingas.

7. Kuris viską padarė nepriekaištingai,ką sukūrė. Ir pradėjo kurti žmogų iš molio.

8. Vėliau suteikė gyvybę( sukūrė iš nešvaraus skysčio) ir jo palikuonims.

9. Ir suteikė jam išvaizdą (žmogišką pavidalą),papūtė į jį savo dalelę dvasios,davė klausą ir sielą (širdį).

10. Jie sako(netinkitys):''Nejaugi kai mes pradingsime žemėje(numirsime) iš naujo atgimsime kitame pavidale''? Taip,jie neigia tai,kad stos priešais savo Viešpa.

11. Sakyk (O Muhammad):''Mirties angelas,kuris yra paskirtas jums,atims iš jūsų gyvybę ir vėliau jūs būsite sugrąžinti pas Viešpatį''.

12. Jaigu tik tu matytum,kaip nuodėmingieji nulenkę galvas priešais Allah sakys:''O Viešpatie mūsų!O Viešpatie mūsų!Mes pamatėme ir išgirdome. Grąžink mus atgal,kad mes galėtume daryti  gerus darbus,Ištiesų mes įsitikinome,kad tai yra Tiesa.

13. Jeigu tik Mes panorėtume,Mes kiekvieną žmogų įvestume į Tiesos kelią,tačiau  išsipildė Mano Žodis:''Tuojau pat aš pragarą užpildysiu žmonėmis ir džinais''.

14. Tad paragaukite(bausmės) už tai,kad pamiršote susitikimą(su Manimi)  jūsų šios dienos.Ištiesų,juk mes privertėme jus pamiršti. Tad paragaukite (pajauskite) amžinosios bausmės,už tai kaip elgėtės.

15. Ištiesų mūsų ženklais tiki tie,kurie juos paminėjus, be jokio pasididžiavimo puola ant kelių  ir garbina savo Viešpatį,

16. Kurie iš patalo pakeldami galvas kreipiasi į Allah bijodami ir su viltimi ir išlaidauja (geriems darbams) iš to kuo Mes juos apdalijom.

17. Nė vienas žmogus nežino,kokios paslėptos gėrybės kaip atpildas laukia,už tai kaip jie elgėsi.

18. Nejaugi tikintysis lygus nuodėmingąjam?Nelygūs jie!

19. Tiems,kurie  tikėjo ir dorai elgėsi, atpildu bus-Sodai,kuriuose jie pasiliks.

20. O neteisingųjų prieglauda bus-Ugnis!Kiekvieną kartą kai jie norės išeiti iš tenais,jie bus sugrąžinti.Ir bus pasakyta jiems: ''Tad pajauskite ugnies kančias,kurias jūs neigėte.

21. Tačiau Mes ir šiame (gyvenime)jiems duosime pajausti bausmės skonį,prieš pajaučiant Didžiąją bausmę,gal tada jie sugrįž į tiesųjį kelią.

22. Kas gali būti nesąžiningesni (blogiau),nei tas kuris atmeta(netiki) Mūsų ajatus.Ištiesų,juk Mes atkeršysime jiems.

23. Mes davėme Mozei Šv.Raštą.Ir neabejokite,jūs susitiksite su Juo.Ir Mes padarėme jį kaip tiesos vadovu israelio sūnums.

24. Paskyrėme tarp jų lyderius(pranašus),kurie (su  Mūsų paliepimu) vedė likusiuosius tiesos keliu.Kadangi jie buvo kantrūs ir tvirtai tikėjo mūsų ženklais.

25. Teismo Dieną tavo Viešpats išsteisins tuos kurių nuomonės skirėsi.

26. Nejaugi jų neprivedė prie tiesos kelio ir tai,kad Mes pražudėme šitiek tautų( iki jų), kurių gyvenvietėse jie vaiškto ir gyvena?Juk tame yra ženklai,ar jie negirdi(neisiklauso).

27. Nejaugi jie namato,kad Mes pasiunčiame lietų į išdžiuvusią žemę ir užauginame pasėlius,kuriais maitinasi ir jie ir jų gyvūliai.Nejaugi jie namato šito?

28. Jie sako:''Kada gi įvyks tas teismas,jeigu jūs sakote tiesą''?

29. Sakyk:''Tuomet,kai vyks Teismo Diena,netikintiesiems nepadės jų tikėjimas ir niekas nepasigailės jų.(Nebus suteikta kita galimybė)

30. Nusisuk nuo jų ir palauk,juk jie taip pat laukia.

 

 
Atgal